HÄNDELSER

ÅRSMÖTE BRAVO!
VAR: Byahuset, Kuggeboda
NÄR: Lördag 10 mars 2018
Kl. 10:00 - 12:00

Protokoll från årsmöten samt styrelsens verksamhetsberättelser finns under fliken "Årsmöten".

Välkomna!

Bredbandet

På sidan "Information Bredbandet" finns information om hur du ansluter dig till Ronnebyporten och de tjänster som erbjuds via denna!

Behöver du hjälp med installationen av ditt bredband? Se på sidan "information bredbandet"

Tidplan inlagd under sidan "Information Bredbandet".

"Se senaste nyhetsbrevet (nr 8) från Byanätsforum:

Bravo har tilldelats stöd för bredbandsutbyggnad, för mer info se Länstyrelsens hemsida:

Se senaste nyhetsbrevet (nr 7) från Byanätsforum:

Ny information från Länsstyrelsen finns upplagd under sidan för Bredband!

Vid styrelsemötet i Bravo 2015-10-29 beslutades att stänga bredbandsprojektet för nya sökanden. Detta för att ansökan om bidrag till projektet ska kunna slutföras och upphandling av entreprenad ska påbörjas.
För eventuella tillkommande sökanden efter stängning kommer en anslutningsavgift om 20 000 kronor att tas ut (detta motsvarar det belopp som Ronneby Miljöteknik tar ut).
Vid stägningen har vi uppnått en anslutningsgrad på 85% vilket får bedömas som mycket bra!
Det som kommer att ske nu är att ansökan ska slutföras, entreprenad ska upphandlas. Dessutom kommer vi att ha fortsatt bevakning på slutlig skrivning från Jordbruksverket samt beslut om tilldelning från Länsstyrelsen.

Se senaste nyhetsbrevet (nr 5) från Byanätsforum:

Bravo har lagt ut upphandlingsförfrågan om Bredband. För mer information se:

Avloppet

OBS! NY INFO SERVICE AV PUMPAR!
M Peterssons VVS-tjänst har upphört med att ge service till pumpar. För tillfället finns ingen ny tjänsteleverantör, Styrelsen undersöker möjliga alternativ och återkommer med ny info så snart som möjligt.
--------------------------------------------------------

Det har nu gått några år sedan Era pumpstationer togs i bruk. BRAVO vill på detta sätt påminna om hur man bör sköta anläggningen för att den skall fungera störningsfritt. En väl skött pump förlänger livslängden.

Rekommendation.

1.Gör rent pumpstationen minst två gånger per år. Tillse speciellt att vipporna är rena. Ett tips är att sätta en plastpåse över vippan, denna går sedan lätt att byta ut mot en ny.

2. ”Sommarboende” uppmanas att köra pumpen minst varannan månad för att undvika stopp i ledningen.

3. ”Stor” service; bl.a byte av olja m.m. bör göras av auktoriserad firma vartannat år.

BRAVO har inget ansvar för detta arbete. Detta är bara en uppmaning att göra service och löpande underhåll för en fortsatt problemfri drift.

Styrelsen för BRAVO.