Information Bredband

O B S ! O B S ! O B S !

Från och med maj 2023 har Bravo överlämnat bredbandsnätet till Ronneby Miljöteknik och denna verksamhet är därmed inte längre del av Bravo. Detta i enlighet med det avtal som gjordes upp när vi installerade bredbandet.

För den som är intresserad av bredband och/eller har frågor/problem med befintlig installation hänvisas till Ronneby Miljöteknik.

/Styrelsen Bravo

SÅ HÄR ANSLUTER MAN TILL RONNEBYPORTEN

Klicka på länken nedan så öppnas ett dokument (pdf) med all information som behövs, alternativt gå in direkt på www.ronnebyporten.se

http://www.ronneby.se/Documents/Milj%c3%b6teknik/Bredband/Guide%20till%20registrering%20ronnebyporten_15_r01.pdf

BRAVO INFORMERAR

I samband med inkoppling av tjänstefördelaren i huset, kan Network Solution bistå med
installation av router, inkoppling av dator, TV och liknande.
Detta mot en extra kostnad.

Tjänsten kan beställas då Du blir kontaktad i samband med inkopplingen av tjänstefördelaren.

Tidplan Bredbandet

tidplan bredband (länk till pdf-dokument), samma info följer nedan i texten:

Avstämning fiberprojekt BRAVO 2016-11-09

Stamfibernätet som är klart till i dag 2016-11-09

bredbandsbild

Orange + röd = subkanalisation klar i stamnätet och/eller grävt nytt.

Orange är sträckning där stamfiberkablarna är blåsta.

Blå sträckning är vad som beräknas vara subkanaliserat/grävt nästa vecka (46)

Lila beräknas vi subkanalisera vecka 47 och 48.

Fiberblåsning av både servis-kabel och resterande stamkablar räknar vi med att blåsa under löpande under vecka 46-48.

Fibersvetsare är planerade att svetsa upp noden och fortsätta ut på sträckan med skåpen under nästa vecka (46).

Installationer av villor ska vi börja på med under vecka 46/47 främst i Kättilsäng och Oxlaby, för att sedan följa kablarna från noden söder ut.

Information från styrelsen:

BRAVO INFORMERAR
2016-03-21 har länsstyrelsen beviljat BRAVO sökt bredbandsstöd med   1 980 198 sek.
Till detta belopp läggs medlemsinbetalning om 848 656 sek.

BRAVO har också skrivit kontrakt med Network Solution som snarast kommer att påbörja arbetet med att installera fiber.

Se också Länsstyrelsens info nedan:

Länsstyrelsen har i dag fattat beslut om de första stöden till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Totalt handlar det om stöd till fem projekt och ett totalt belopp på 36 376 919 kronor.

De projekt som har blivit beviljade har prioriterats enligt de urvalskriterier som är fastställda av Jordbruksverket. Projekt som prioriteras är de med ett stort antal möjliga anslutningar och en hög anslutningsgrad.

Följande projekt är beviljade:

  • Mieåns dalgång (Karlshamns kommun)
  • Brino fiber (Ronneby kommun)
  • Bravo (Ronneby kommun)
  • Gaslunda/Gränumbygdens fiber (Olofströms kommun)
  • Silpinge fiber (Ronneby kommun)

– Resan fram till beslut har varit lång, det är ett komplicerat regelverk som ska komma på plats, men nu har vi äntligen nått ett första delmål och det känns bra, säger Länsstyrelsens handläggare Birgitta Jonasson.

Länsstyrelsen planerar att fatta ytterligare beslut om cirka en månad. De projekt som inte blivit beviljade i denna omgång kommer att flyttas över till den kommande beslutsomgången om den sökande önskar det. Tyvärr är budgettillgången väldigt begränsad i den omgången, endast 5 033 167 kronor återstår av den tilldelade budgeten.

Ytterligare medel kommer tidigast till hösten 2016.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Information från Länsstyrelsen:
Den 11 december beslutade Jordbruksverket föreskriften för bredbandsstödet. Det blev en del mindre förändringar jämför med förslaget, vilket innebär att Länsstyrelsen kommer att behöva begära in ytterligare kompletteringar innan beslut kan fattas.

Länsstyrelsen kommer att skicka ut kompletteringsbrev efter helgerna, därefter har projektägarna 3 veckor på sig att komplettera. Först därefter kan Länsstyrelsen fatta beslut om stöd.

Länsstyrelsen kommer att fatta beslut om stöd i månadsskiftet januari/februari både för omgång 1 och omgång 2.

Söktrycket för bredbandsstödet är mycket stort, vi har i dagsläget fått in ansökningar på totalt 147 000 000 kronor, vilket motsvarar 103 000 000 kronor i stöd. Vi har ca 42 000 000 kronor att fördela i de två första beslutsomgångarna, vilket innebär att flera ansökningar kommer att bli utan stöd denna gång.
De ansökningar som inte prioriteras av länsstyrelsen vid dessa beslutstillfällen kommer att följa med till nästa besluttillfälle. När nästa beslutstillfälle blir är i dagsläget oklart, eftersom länet ännu inte har fått tillgång till hela programperiodens budget.

Följande presenterades vid årsmötet 21 mars 2015:

– Projektförutsättningar

tidplan-upplagd-161121

Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9

– Tjänsteutbud

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6