Information Vatten och Avlopp

Påminnelse skötsel av pumpanläggning och leverantör av servicetjänst

Notera: Uppdaterad information 190417, då ny leverantör tillkommit enligt nedan:

BRAVO vill på detta sätt påminna om hur man bör sköta pumpanläggningen för att den skall fungera störningsfritt. En väl skött pump förlänger livslängden.

    Rekommendationer:

  1. Gör rent pumpstationen minst två gånger per år. Speciellt vipporna. Ett tips är att sätta
    på en plast- påse som lätt kan utbytas vid tillsyn.
  2. ”Sommarboende” uppmanas att starta pumpen minst var annan månad för att förhindra
    stopp i frånledningen.
  3. ”Stor” service; bl.a byte av olja, bör göras vart tredje år av auktoriserad firma.

OBS, BRAVO har inget ansvar för detta arbete.

För regelbunden service av pumpen rekommenderar vi AM’s VA-service som kan kontaktas enligt följande:
Anders Månsson: Tel. 0736-207496 alt mail anders@amva.se
Tolie Månsson: Tel. 0734-012262 alt mail tolie@amva.se

Mer information finns på: www.amva.se

eller

Assemblin EL AB på telefon  direkt 010 47 24 014, mobil 0768 91 47 19

OBS! Medlem bekostar själv servicen.

Tidigare information:

BRAVO vill på detta sätt påminna om hur man bör sköta pumpanläggningen för att den skall fungera störningsfritt.
En väl skött pump förlänger livslängden

Rekommendation.

  1. Gör rent pumpstationen minst två gånger per år. Tillse speciellt att vipporna är rena. Ett tips är att sätta en plastpåse över vippan, påsen går sedan lätt att byta ut mot en ren.
  2. “Sommarboende” uppmanas att köra pumpen minst var tredje månad för att undvika stopp i ledningen.
  3. “Stor” service; bl.a. byte av olja m.m. bör göras av auktoriserad firma vart tredje år.

BRAVO har inget ansvar för detta arbete. Detta är bara en uppmaning, att göra service och löpande underhåll för en fortsatt problemfri drift.
För service rekommenderar vi:

Assemblin El AB
Karlshamnsvägen 5
372 31 Ronneby

som kan utföra servicen genom serviceledare Roland Thernström, på tel.  

Direkt 010 472 40 14
Mobil 0768 91 47 19

OBS! Medlem bekostar själv servicen.

Notera att du har möjlighet att söka ROT-avdrag för ovanstående arbeten. Kontakta Assmblin för mer information om detta.

Styrelsen för BRAVO.

Tidigare info:

Det har nu gått några år sedan Era pumpstationer togs i bruk. BRAVO vill på detta sätt påminna om hur man bör sköta anläggningen för att den skall fungera störningsfritt. En väl skött pump förlänger livslängden.

Rekommendation.

1.Gör rent pumpstationen minst två gånger per år. Tillse speciellt att vipporna är rena. Ett tips är att sätta en plastpåse över vippan, denna går sedan lätt att byta ut mot en ny.

2. ”Sommarboende” uppmanas att köra pumpen minst varannan månad för att undvika stopp i ledningen.

3. ”Stor” service; bl.a byte av olja m.m. bör göras av auktoriserad firma vartannat år.

BRAVO har inget ansvar för detta arbete. Detta är bara en uppmaning att göra service och löpande underhåll för en fortsatt problemfri drift.

Styrelsen för BRAVO.